Convocatòria ordinària certificat dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes
(alumnat oficial i candidats lliures)

Inscripció (només candidats lliures)

Termini: A partir de les 09:00h del 4 de març de 2019 fins a les 23:59h del 8 de març de 2019.

Pagament de la taxa o preu públic: fins l'11 de març de 2019 (abans de les 22:00h)

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril de 2019

Publicació de les qualificacions: a partir del divendres, 21 de juny de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins el dia 27 de juny de 2019 a les 12:00h.

Taxes

Dates de les proves alumnat oficial i candidats lliures:

Més informació