Dates de les proves escrites de certificat d'anglès

Proves escrites d'anglès
Certificat de nivell intermedi B1 Dijous 28 de maig de 2020 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.
Certificat de nivell intermedi B2 Divendres 5 de juny de 2020 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.
Certificat de nivell avançat C1 Dilluns 25 de maig de 2020 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.

Dates de les proves orals d'anglès

La prova oral es portarà a terme el dia indicat en la convocatòria personal lliurada a l'alumnat.

Cal presentar-s'hi 15 minuts abans.

Publicació dels resultats

Els resultats de les proves es podran consultar en aquest mateix lloc o al web d'Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament a partir del dimarts, 23 de juny de 2020.

Reclamacions per les qualificacions

Les reclamacions per les qualificacions es podran presentar, per escrit, fins el dia 29 de juny de 2020 a les 12:00h.

La resolució de les reclamacions tindrà lloc el dia 30 de juny.

Més informació

Per a més informació sobre les proves de certificat consulteu aquí.